Coral romput

...
Un món petit i tendre, positivament tendre,
el gat damunt els peus, el corcó en la cadira,
després el crucigrama, i demà si Déu vol. 
...

Vicent Andrés Estellés