Bagul d'estiu

I s'acosta, s'acosta el dia C. C de centenari, per exemple, o c de crossword o, perquè no, c d'encendre el caliquenyo. Ja falta menys...