Autodefinits de circumstàncies

I quina millor circumstància es podria esdevenir per encetar aquesta nova secció del Crucigrama Exprés que no fos una nova trobada de la penya gastronòmica El botifarró.

Salut, garfusos!