Catalunya des de l'AUTO: Vic

I ara que anem de cara a Tots Sants ens hem acostat a Vic per fer els honors a la castanyera. No ens hem mogut de l'Snack. Si tot va bé acabarem d'arribar a Planoles, que aquesta nit hem sentit com naixia un fredolic, l'últim dels fredolics...