A - E - I - O - U

aeriobús m ARM Peça d'artilleria que viatja pels aires altrament dita obús.
angelicobscur adj Que, perseguint algun objectiu, es mostra extremadament atent i bo amb el proïsme, pilota.
anteinvolut adj 1 ZOOL Primer segment de la conquilla d'alguns organismes recargolats cap a la part anterior. 2 GEOM Donada una corba B, cadascun dels arcs de la família de la qual B és l'envolupant.
aperitou m ALIM Vermut de bon rosegar.
arpegiobtús m MÚS Arpegi de sons greus difícil d'executar pels guitarristes poc sensibles.
arteriopús m PAT Necrosi general deguda una invasió de pus a les artèries. En Pepet de can Titallarga ha mort d'un atac d'arteriopús.
aspermious f REG ANT En els mamífers, absència de formació de semen portador d'espermatozoides, aspermatisme.
bacteriozou m 1 1 MICROB Bacteri especialment bellugadís. 2 fig Persona que no pot parar de moure's, belluguet. 2 ZOOL Briozou en miniatura.
famelicgolut adj Dit d'aquell que sempre té gana i no para d'endrapar. Abans de morir d'un atac d'arteriopús en Pepet de can Titallarga sempre tenia gana, era un famelicgolut.
pateticsou m ECON Remuneració patètica.
.